Chào mừng, người học [Vietnamese Home]

Photos

      RAF Logo

Để xem tốt nhất, chọn ngôn ngữ của bạn bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống ở thanh màu đen ở phía trên bên trái.

Chương trình đào tạo của Quĩ Nuôi trồng Thủy Sản Bền Vững tạo ra một diễn đàn để từ đây phổ biến kiến thức thực hành quản lý nuôi trồng thủy sản tốt nhất. Diễn đàn này cũng sẽ cố gắng chỉ ra các vấn đề liên quan đến bệnh thủy sản cũng như các vấn đề liên quan đến quá trình sản suất thủy sản. 

Kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và đào tạo từ xa, Quĩ Nuôi trồng Thủy Sản Bền Vững định hướng cho các khóa đào tạo khởi đầu tập trung vào quản lý sức khỏe tai các đơn vị sản xuất tôm và an toàn thực phẩm. 

Hãy nhấn chọn một chủ đề đào tạo bin dưới và tạo ra một tài khoản mới hoặc đăng nhập vào một tài khoản đã có trong trang tiếp theo để xem nội dung của khóa đào tạo.  Đối với những người dùng điện thoại di động: Đọc tài liệu khóa học theo landscape view.

    Thuật ngữ Nuôi trồng Thủy Sản
    Tra cứu theo thứ tự bảng chữ cái hoặc theo thuật ngữ chuyên môn.
    Nhấn chọn các thuật ngữ chuyên môn đã được tô đậm để tìm các định nghĩa.

Các khóa học

Last modified: Thursday, December 22, 2016, 8:25 AM