Đăng nhập – Đối với người dùng đã có sẵn tài khoản

Ghi chú: Cần phải kích hoạt các cookies trong trình duyệt của bạn.Trợ giúp về Ghi chú: Cần phải kích hoạt các cookies trong trình duyệt của bạn

Bạn chưa có tài khoản? Bắt đầu từ đây.

1. Nhấp chọn nút khởi động phía dưới và hoàn tất bản đăng ký để tạo một tài khoản mới.
2. Một thư điện tử xác nhận sẽ được gởi đến bạn ngay lập tức.
3. Đọc thư điện tử và nhấp vào đường kết nối để vào trang thông tin. Tài khoản của bạn sẽ được xác nhận và đăng nhập.
4. Chọn đường dẫn "Khóa học" từ bảng điều hướng ở bên trái hoặc ở cuối trang và chọn khóa học bạn muốn học từ list các khóa "Đào tạo" để xem những nội dung cơ bản của các khóa đào tạo.
5. Để đăng ký tham gia khóa học một cách chính thức và làm bài kiểm tra, nhấp vào đường link "Đăng kí cho tôi vào..." trong ô "Đăng kí" ở cuối trang phía bên trái. 
6. Nếu bạn không hoàn tất khóa học trong một lần đăng nhập, bạn có thể đăng nhập lại để tiếp tục học sau đó.

* Bằng cách nhấp vào "Tạo tài khoản," bạn đồng ý nhận tin nhắn e-mail có liên quan từ Quỹ Nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm và hợp tác phi lợi nhuận của mình, Liên minh Nuôi trồng thủy sản toàn cầu.